Adatkezelési szabályzat

Az AEGON Magyarország Zrt. (továbbiakban „AEGON” vagy „Adatkezelő”) ezúton tájékoztatja a babamama.aegon.hu (a továbbiakban: „Honlap”) látogatóit és a Honlapon regisztrált felhasználóit (a továbbiakban együttesen: „Felhasználó”) a Honlapon elérhető „Baba-Mama Programhoz” (a továbbiakban: „Program”) kapcsolódóan a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az AEGON elkötelezett a személyes adatok védelme iránt, és saját hatáskörében megteszi a megfelelő és szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a Honlap felhasználói számára megteremtse azt az adatbiztonságot, amely az adatkezelőtől elvárható az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR), az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), valamint az adatkezelőre irányadó ágazati szabályok alapján.

A Programmal összefüggésben a megadott adatok kezeléséért Adatkezelő felel, mint adatkezelő. Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából a Rewart Kft. (székhely: 1112 Budapest, Balatoni út 2/a, B épület, 1. emelet), a Webery Digital Agency Kft. (székhely: 1023 Budapest, Frankel Leó út 45. 6. em), a d-code Szolgáltató Kft. (1036 Budapest, Lajos utca 118-120.), a ReachMedia Kft. (székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 118-120.), a Magyar Telekom Nyrt. (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt 55.), és az ITSecure Kft. (székhely: 1012 Budapest, Logodi utca 54.) végzik, mint adatfeldolgozók.

1. Adatkezelő adatai

 • Székhelye: 1091 Budapest, Üllői út 1.
 • Cégjegyzékszáma: 01-10-041365
 • Postacíme: 1091 Budapest, Üllői út 1.
 • E-mail cím: info@babamama-program.hu
 • Ügyfélszolgálat telefonszám: 06-1-477-4800

2. Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége

3. A kezelt adatok forrása

Az Ön adatait a Promobox kft. (cégjegyzék szám: 01-09-933723, székhely: 1024 Budapest, Kisrókus utca 39/A II. em. 2.) adta meg az adatkezelőnek, az Ön által a kft. által kórházakban szervezett adatgyűjtése során, amelynek keretében hozzájárult adatai AEGON Magyarország Zrt. részére történő átadásához.

4. Az adatkezelés célja

4.1 Regisztráció és Felhasználói profil használata

Adatkezelő célja, hogy a Regisztráció során megadott, illetve a Felhasználói profilban rögzített személyes adatok felhasználásával profilalkotás céljából elektronikus levél kiküldéséhez kapcsolódó direkt marketing adatbázist építsen és ennek keretében személyre szabott és a Felhasználó érdeklődésének megfelelő célzott reklámokat, ajánlatokat küldjön a Programmal, illetve az Adatkezelő egyéb szolgáltatásaival kapcsolatban a Felhasználó által megadott e-mail címre.

Az Adatkezelő és az általa megbízott adatfeldolgozók a személyes adatokat továbbá a profilalkotás célú adatbázis építéséhez kapcsolódóan a Felhasználók regisztrációjának nyilvántartása, a Felhasználók azonosítása, kapcsolattartás (telefonon, e-mailben vagy írásban) és adminisztráció, a Honlapon elérhető szolgáltatások nyújtása (kedvezménykuponok biztosítása), valamint nyereményjátékok szervezése alkalmával – nyertesség esetén – a nyeremények átadása céljából kezeli, illetve dolgozzák fel.

Elektronikus levél kiküldése során a kiküldött levelekre való válaszreakciók alapján nyert információk szintén a profiladatok közé tartoznak, úgy mint: mely levelet nyitotta meg a felhasználó, mely levélből, mely linkre kattintott.

Nyereményjáték szervezése esetén a Szervező a nyertes Felhasználó nevét a Felhasználó előzetes hozzájárulása alapján a Nyereményjáték szabályzat szerint a sorsolást követő 10 munkanapon belül nyilvánosságra hozhatja a Honlapon. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Felhasználók neve és a megye megnevezése jelenik meg.

A Felhasználó a Programban való részvétele során adott, külön erre a célra megadott előzetes hozzájárulása alapján a Szervező a nyereményeket nyilvános program keretében is átadhatja, továbbá publikálhatja vagy ismertetheti a nyertes Felhasználó nevét, a megyét, ahol lakik és adott esetben fotóját, illetve a vele a nyereménnyel kapcsolatban készített média interjú tartalmát a Honlapon, az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. hivatalos magyar nyelvű Facebook oldalán, és a Baba-Mama Program keretében kiküldött elektronikus hírlevelekben. Ennek megfelelően a nyertes Felhasználóknak lehetőségük van a Programban való részvételük során hozzájárulni ahhoz, hogy nevüket és fényképüket az Adatkezelő nyilvánosságra hozza, valamint ahhoz, hogy a róluk készült hang-, illetve videofelvételt és fényképeket az Adatkezelő díjmentesen, a nyertességtől számított 1 (egy) hónapon belül az Aegon Magyarország Biztosító Zrt. hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/Aegon.biztosito/) bejegyzés formájában és az Aegon Baba-Mama Program honlapján (https://babamama.aegon.hu/) képi és szöveges tartalomként felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett. Felkérés esetén, a Felhasználó döntése alapján részt vehet a Szervező által szervezett média interjún, mely közzétételének formáját, módját és idejét Szervező előzetesen, a Felhasználóval egyezteti.

4.2 Telemarketing tevékenység

Az adatkezelés célja, hogy a Felhasználó erre irányuló külön hozzájárulása alapján az általa a Regisztráció során vagy a Felhasználói profilban megadott telefonszámán a hozzájáruló nyilatkozatban együttes adatkezelőként megjelölt Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. és Aegon Közvetítő és Marketing Zrt., valamint az AEGON Magyarország Zrt-vel közvetítésre jogviszonyban álló, a Magyar Nemzeti Bank nyilvános adatbázisaiban regisztrált közvetítők személyre szabott és a Felhasználó érdeklődésének megfelelő marketinghívással megkeresse a Programmal, illetve az Adatkezelő egyéb szolgáltatásaival kapcsolatban. Az irányítószám megadásának célja, hogy a lakóhelynek megfelelő, területileg illetékes tanácsadó vegye fel a kapcsolatot az igénylővel.

4.3 Kapcsolatfelvétel

Az adatkezelés célja a Felhasználó erre irányuló külön hozzájárulása alapján, kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások iránt érdeklődő Felhasználóval, Felhasználók tájékoztatása, az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatos észrevételek kezelése.

 • Pénzügyi tanácsadás során az Adatkezelő a Felhasználó választása szerint telefonon vagy személyesen tanácsadást nyújt az általa kínált szolgáltatásokkal kapcsolatban;
 • Promóciós tájékoztatás során az Adatkezelő az általa szervezett nyereményjátékokkal, promóciókkal vagy az általa a Program használata során biztosított kuponok felhasználásával kapcsolatban ad tájékoztatást a Felhasználó által megadott e-mail címre a Felhasználó kérésére;
 • Általános tájékoztatás során az Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatásokkal, ajánlatokkal kapcsolatban ad felvilágosítást a Felhasználó által megadott e-mail címre a Felhasználó kérésére;
 • Visszahívás kérése során Adatkezelő a Felhasználót érdeklő egyes, Adatkezelő által kínált termékekkel kapcsolatban ad felvilágosítást a Felhasználó kérésére az általa megadott telefonszámon.
 • Ügyfélszolgálati megkeresés során az adatkezelés célja a felhasználó erre irányuló külön hozzájárulása alapján kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások iránt érdeklődő felhasználóval, felhasználók tájékoztatása, az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatos észrevételek kezelése. Adatkezelő az általa szervezett nyereményjátékokkal, promóciókkal vagy az általa a Program használata során biztosított kuponokkal, azok felhasználásával, az általa nyújtott szolgáltatásokkal, ajánlatokkal kapcsolatban ad tájékoztatást a Felhasználó által megadott e-mail címen vagy telefonszámon.

5. A kezelt személyes adatok köre

Regisztráció

A Regisztráció során a Felhasználók a következő személyes adataikat adhatják meg (a *-gal jelölt adatok megadása szükséges):

 • titulus
 • családi és utónév*
 • születési idő*
 • lakcím megye*
 • elektronikus levelezési cím*
 • telefonszám, mobiltelefonszám
 • jelszó*
 • (leendő) gyermek(ek) (várható) születési ideje*
 • (leendő) gyermek(ek) neve
 • (leendő) gyermek(ek) neme
 • pontos lakcím (irányítószám, település, közterület neve és típusa, házszám, emelet/ajtó)
 • édesanya, édesapa foglalkozása, beosztása
 • biztosítás megléte a családban, ha igen, ezek típusa
 • regisztrálni kívánt személy honnan hallott az Aegon Baba-Mama Programról
 • a regisztráló megadott mező kipipálásával nyilatkozik arról, hogy elmúlt 18 éves.*

A fenti adatok közül a Felhasználó választása alapján megadott adatok a profilalkotás célját szolgálják, amely által az Adatkezelő a Felhasználó tényleges érdeklődésének és élethelyzetének leginkább megfelelő ajánlatokat, hirdetéseket tartalmazó elektronikus levelet küld a Felhasználó által megadott e-mail címre.

Felhasználói profil

A Regisztrációt követően az Adatkezelő a Program működéséhez kapcsolódó automatikus adatfeldolgozó rendszer segítségével létrehozza a Felhasználó Felhasználói profilját, amely a következő személyes adatokat, és személyes adatoknak minősülő információkat értékeli a Felhasználó előzetes hozzájárulása alapján:

 • a Felhasználó Regisztráció során megadott adatai,
 • a Felhasználó Program során megadott adatai,
 • a Felhasználó Honlap látogatásával, illetve a Program felhasználási szokásaival kapcsolatos adatok. Ezeket az adatokat Adatkezelő cookie-k segítségével rögzíti, amelyekkel kapcsolatos részletes tájékoztatást a Cookie szabályzatban talál,
 • a Felhasználó Program során letöltött/felhasznált kedvezményes kuponjai.

A Felhasználói profil használata során a Felhasználónak lehetősége van a Regisztráció során opcionálisan megadható adatait megadni, a megadott adatait – az e-mail cím a Felhasználó egyedi azonosítója, ezért ezen adat kivételével – módosítani, az opcionálisan megadandó adatait törölni, telefonszáma megadásával hozzájárulni marketing célú telefonos megkereséshez, valamint erre irányuló hozzájárulását visszavonni, kedvezményes kuponokat letölteni, a Felhasználói profilját törölni, valamint a Program által kínált egyéb szolgáltatásokat igénybe venni. A „Regisztrációnál” csillaggal (*) megjelölt adatok szükségesek a Felhasználó profiljának használatához, ezért ezen adatok megléte nélkül a Programban részt venni nem lehet.

A Programban történő adatmegadásra és így a programban való részvételre kizárólag 18. életévüket betöltött személyek jogosultak. Amennyiben a Programban történő részvétele során valamely Felhasználóval kapcsolatban az Adatkezelő tudomására jut, hogy nem teljesíti a jelen követelményt, Adatkezelőnek lehetősége van arra, hogy a Felhasználót a Programból kizárja, amelyről egyidejűleg a Felhasználót e-mailben értesíti. Ebben az esetben Adatkezelő a kizárt Felhasználóval kapcsolatban kezelt valamennyi személyes adatot törli.

Kapcsolatfelvétel

A Weboldalon elérhető „Segíthetünk” menüponton keresztül, valamint az Adatkezelő egyes termékeinél elérhető online felületeken a Felhasználónak lehetősége van megadni adatait annak érdekében, hogy különböző témákban felvegye a kapcsolatot az Adatkezelővel (a továbbiakban: Kapcsolatfelvétel).

A „Segíthetünk” menüpont alatt a következő lehetőségek állnak a Felhasználó rendelkezésére:

 • Pénzügyi tanácsadás igénylése: A „Pénzügyi tanácsadás igénylése” menüponton keresztül elérhető felületen a Felhasználónak lehetősége van megadni adatait annak érdekében, hogy az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. és Aegon Magyarország Közvetítő és Marketing Zrt., továbbá a velük közvetítésre jogviszonyban álló, a Magyar Nemzeti Bank nyilvános adatbázisaiban regisztrált közvetítők, mint közös Adatkezelők telefonon vagy személyesen tájékoztatást adjanak az általa kínált szolgáltatásokkal kapcsolatban (a továbbiakban: Pénzügyi tanácsadás igénylése). A Pénzügyi tanácsadás igénylése során a következő személyes adatok megadására van szükség (a *-al jelölt adatok megadása szükséges a pénzügyi tanácsadás igénylés rögzítéséhez):
  • Személyes tanácsadás igénylése során:
   • teljes név*;
   • pontos cím (megye, település, irányítószám, közterület neve és jellege, házszám, emelet, ajtó)*;
   • e-mail cím*;
   • alkalmas időpont*
   • melyik termék érdekli*.
  • Telefonos tanácsadás igénylése során:
   • teljes név*;
   • telefonszám*;
   • irányítószám* (az irányítószám megadásának célja, hogy a lakóhelynek megfelelő, területileg illetékes tanácsadó vegye fel a kapcsolatot az igénylővel);
   • alkalmas időpont*
   • melyik termék érdekli*.
 • Nyereményekkel, kuponokkal kapcsolatos tájékoztatás igénylése: A „Nyeremények, kuponok” menüponton keresztül elérhető felületen a Felhasználónak lehetősége van megadni adatait annak érdekében, hogy tájékoztatást kapjon az Adatkezelő által szervezett nyereményjátékokkal, promóciókkal vagy az általa a Program használata során biztosított kuponok felhasználásával kapcsolatban (a továbbiakban: Promóciós tájékoztatás igénylése). A Promóciós tájékoztatás igénylése során a következő személyes adatok megadására van szükség (a *-al jelölt adatok megadása szükség az igénylés rögzítéséhez).:
   • teljes név*;
   • e-mail cím*;
   • üzenet*.
 • Általános tájékoztatás igénylése: Az „Egyéb” menüponton keresztül elérhető felületen a Felhasználónak lehetősége van megadni adatait annak érdekében, hogy tájékoztatást kapjon az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokkal, ajánlatokkal kapcsolatban (a továbbiakban: Általános tájékoztatás igénylése). Az Általános tájékoztatás igénylése során a következő személyes adatok megadására van szükség (a *-al jelölt adatok megadása szükséges az igénylés rögzítéséhez)).:
   • teljes név*;
   • e-mail cím*;
   • üzenet*.
 • A Program ügyfélszolgálati elérhetőségein keresztül (telefonon a 06-1-477-4800 telefonszámon, e-mailben az info@babamama-program.hu e-mail címen) a felhasználónak lehetősége van megadni adatait annak érdekében, hogy különböző témákban felvegye a kapcsolatot az Adatkezelővel (Ügyfélszolgálati megkeresés).
 • Az Ügyfélszolgálati megkeresés során a következő személyes adatok megadására van lehetőség:
   • teljes név
   • e-mail cím vagy telefonszám (a Résztvevő választása szerint)

Az adatok megadása önkéntes, amennyiben a Felhasználó nem ad meg a problémája feltárásához, kérdésének megválaszolásához, panaszának kivizsgálásához elegendő adatot, Adatkezelő bekérhet tőle további adatokat a fent felsoroltak erejéig.

Visszahívás kérése

Az Adatkezelő egyes termékeinél és termékeivel kapcsolatos információkat tartalmazó cikkeknél elérhető online felületen a Felhasználónak lehetősége van megadni adatait annak érdekében, hogy az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. és Aegon Közvetítő és Marketing Zrt., valamint az AEGON Magyarország Zrt-vel közvetítésre jogviszonyban álló, a Magyar Nemzeti Bank nyilvános adatbázisaiban regisztrált közvetítők, mint összevont Adatkezelők telefonon felkeressék az általa kínált szolgáltatásokkal kapcsolatban. Ennek során a következő személyes adatok megadására szükség (a *-al jelölt adatok megadása szükséges a visszahívási kérés rögzítéséhez).:

  • teljes név*;
  • telefonszám*;
  • irányítószám* (az irányítószám megadásának célja, hogy a lakóhelynek megfelelő, területileg illetékes tanácsadó vegye fel a kapcsolatot az igénylővel);
  • visszahívás időpontja*.

6. Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így elsősorban a Regisztráció fennállása alatt kezeli, illetve amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, nem tiltakozik személyes adatai elektronikus direkt marketing célú felhasználása miatt, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását.

Amennyiben a Felhasználó a Programban történő regisztráció ideje alatt azt kéri, hogy direkt marketing céljából Adatkezelő a továbbiakban ne keresse meg, Adatkezelő a Felhasználó Regisztrációját megszünteti és Felhasználói profilját, valamint az abban tárolt személyes adatait törli, tekintettel arra, hogy a direkt marketing célú megkereséshez való hozzájárulás a Regisztráció és ezáltal a Program nyújtotta szolgáltatások és előnyök igénybe vételének feltétele. Felhasználó bármikor kérheti, hogy Regisztrációját és Felhasználói profilját, valamint az abban tárolt személyes adatait Adatkezelő haladéktalanul törölje, amely kérésének Adatkezelő a kérelem beérkezését követően haladéktalanul eleget tesz. Adatkezelő a jelen pontban foglalt feltételekről és eljárásról a törlési kérelem beérkezését követően válaszüzenetben haladéktalanul tájékoztatja a Felhasználót.

A Felhasználó kedvezménykuponok letöltésére, korábban letöltött kedvezménykuponok nyomtatására és a Program által nyújtott újabb kedvezmények igénybevételére, valamint nyereményjátékokban történő részvételre a regisztrációja, vagy fiókja törlését követően nem jogosult.

Jelen pontban foglaltak irányadóak abban az esetben is, ha a Felhasználó Felhasználói profilját a Honlapon önmaga törli.

Adatkezelő a személyes adatokat a Kapcsolatfelvétel során megvalósuló adatkezelések esetében a Program éves lezárását követő 30 napig, illetve ha ezen határidő lejárta előtt a Felhasználó kéri adatai törlését a törlés időpontjáig, vagy ha az adatkezelés előzetes hozzájáruláson alapul a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.

7. A személyes adatok kezelésének jogalapja

Az adatkezelő az Ön adatait

 • az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE 6. cikk (1). bekezdés a) pontja (az Ön hozzájárulása) alapján kezeli.

A Programban történő részvétellel, valamint a Kapcsolatfelvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás a Felhasználó kifejezett és önkéntes hozzájárulásán alapszik, amelyet Felhasználó a Regisztráció, valamint a Kapcsolatfelvétel során a jelen Adatkezelési szabályzat megismerésére és elfogadására vonatkozó mező, illetve telemarketing esetén az erre szolgáló külön mező kipipálásával adhat meg. A hozzájárulás a Felhasználó jelen adatkezelési szabályzatban részletezett tájékoztatás ismeretében adható meg.

Felhasználó kizárólag saját személyes adatait adhatja meg. Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

8. Naplózás

A Honlapon keresztül történő regisztráció, bejelentkezés, dokumentum-továbbítás kapcsán a személyes adatok automatikusan tárolásra (naplózásra) kerülnek az Adatkezelő által a Honlapon alkalmazott cookie-k segítségével. A cookie-k használatára vonatkozó részletes tájékoztatás a Cookie szabályzatban érhető el.

9. A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozók a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozó végzi:

 • Rewart Kft. (székhely: 1112 Budapest, Balatoni út 2/a, B épület, 1. emelet) Az adatfeldolgozás célja: a Program lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátása.
 • Webery Digital Agency Kft. (székhely: 1023 Budapest, Frankel Leó út 45. 6. em.)1 Az adatfeldolgozás célja: a Honlap technikai kiszolgálása.
 • d-code Szolgáltató Kft. (székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 118-120.) Az adatfeldolgozás célja: elektronikus levelek kiküldéséhez szükséges technikai feladatok elvégzése.
 • ReachMedia Kft. (székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 118-120.) Az adatfeldolgozás célja: elektronikus levelek kiküldéséhez szükséges menedzsment feladatok elvégzése.
 • Magyar Telekom Nyrt. (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt 55.) Az adatfeldolgozás célja: tárhely biztosítása.
 • ITSecure Kft. (székhely: 1012 Budapest, Logodi utca 54.) Az adatfeldolgozás célja: ügyfélszolgálati levelezés biztosítása.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Felhasználókat.

10. Az adatkezelés helye

A Programban, valamint a Kapcsolatfelvétel során kezelt személyes adatok adatkezelési és adatfeldolgozási helye a www.babamama.aegon.hu, valamint az elektronikus levelek kiküldését és kezelését kiszolgáló felület, a www.mailengine.hu honlap.


11. Felhasználó jogai a kezelt adataival kapcsolatban

Hozzáférés a személyes adatokhoz

Az Adatkezelő Felhasználó kérésére tájékoztatást ad arról, hogy személyes adataira vonatkozóan az Adatkezelő folytat-e adatkezelést, és amennyiben igen, hozzáférést ad számára a személyes adatokhoz.Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát díjmentesen a Felhasználó rendelkezésére bocsátja. A Felhasználó által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül, közérthető formában, a Felhasználó kérelmére megadni a tájékoztatást. Felhasználó a hozzáférés iránti kérelmét az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken nyújthatja be.

Kezelt adatok helyesbítése

A Felhasználó kérelmezheti az Adatkezelőnél (az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken) pontatlan személyes adatainak helyesbítését, illetve a hiányos adatok kiegészítését az adatkezelés céljának figyelembevételével. Adatkezelő a helyesbítést indokolatlan késedelem nélkül elvégzi.

Kezelt adatok törlése (az elfeledtetéshez való jog), zárolása

A Felhasználó kérelmezheti, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • a Felhasználó visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek más jogalapja nincs;
 • a Felhasználó tiltakozik személyes adatai kezelése miatt;
 • a személyes adatok kezelése jogellenesen történt;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok hozzájáruláson alapuló gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekek részére történő kínálásával kapcsolatosan került sor.

Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy a 4. pontban foglaltaknak megfelelően a Programból való kizáráshoz vezet, ha a Programban történő részvétel ideje alatt a direkt marketing célú megkeresések megszüntetését kéri.

Telemarketing célú megkeresés esetén a Felhasználó bármikor dönthet úgy, hogy Adatkezelő a továbbiakban ne keresse meg marketing ajánlatokkal. A Felhasználó a telemarketinghez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül visszavonhatja az Adatkezelő 1. pontban meghatározott elérhetőségeinek valamelyikére elküldött elektronikus vagy postai levélben, illetve az Adatkezelő telefonos ügyfélszolgálatán. Adatkezelő a leiratkozási kérelem kézhezvételét követően a Felhasználót a továbbiakban nem keresi meg telefonon marketing célból és telefonszámát és irányítószámát haladéktalanul törli az adatbázisból.

Az adatkezelés korlátozása

A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő a személyes adatok helyesbítése vagy törlése helyett korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő a Felhasználót, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználót kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Adathordozhatóság

A Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Társaság, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 1. az adatkezelés hozzájáruláson alapul; és
 2. az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Tiltakozáshoz való jog

A Felhasználó abban az esetben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha az adatkezelés

 • közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges;
 • profilalkotáson alapul.

A Felhasználó tiltakozása esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés, illetve az ehhez kapcsolódó profilalkotás érdekében történik, a Felhasználó jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha a Felhasználó tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás, a tiltakozás, valamint az adathordozhatóság iránti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót. Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a Felhasználó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a Felhasználó panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A Felhasználó kérelme esetén az információkat, a tájékoztatást és a kérelme alapján megtett intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha a Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, az Adatkezelő ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

Profilalkotáshoz kapcsolódó jogok

Adatkezelő által folytatott, automatizált adatkezelésen alapuló profilalkotás esetén a Felhasználónak lehetősége van arra, hogy

 • az Adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen,
 • az őt érintő profilalkotással összefüggésben álláspontját kifejezze,
 • az Adatkezelő profilalkotással összefüggő automatizált adatkezelésen alapuló döntésével szemben kifogást nyújtson be.

12. Adatbiztonság

Az adatbiztonsági követelményrendszer a személyes adatok védelmének technológiai támogatását jelenti.

Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglalt módon gondoskodik a személyes adatok informatikai védelméről, az adatok sérülésének megakadályozásáról.

Honlapunk azon oldalai, amelyeken ügyfeleinktől bizalmas információkat kérünk be, biztonságos oldalak. Az ilyen oldalakon a böngésző program alsó sorában megjelenő kis lakat jelzi, hogy a megadott adatokat illetéktelenek nem láthatják. Az ügyfél adatait itt 256 bites kétkulcsos SSL-es eljárással titkosítjuk, ami az információbiztonság terén az egyik legjobb létező technika. Az SSL titkosítási eljárás egy privát és egy nyilvános kulccsal rendelkező asszimetrikus kulcspár, amelynek sajátossága az, hogy a publikus kulccsal kódolt üzenet csak a privát kulccsal dekódolható. Ennek köszönhetően a webszerver és ügyfél közötti adatforgalmat más – illetéktelen kíváncsiskodó – nem láthatja.

Biztonsági tanúsítványunkat a Netlock bocsátotta ki.

13. Jogérvényesítési lehetőségek

Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. A Felhasználóval szemben az Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az Adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az Adatkezelő mentesül a felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben az a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az AEGON mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben úgy érzi, ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük, írjon nekünk az "1. pontban meghatározott elérhetőségeink valamelyikére.

Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél
 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.)
 • bíróságnál.

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozást az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény tartalmazza.

14. Egyéb rendelkezések

Jelen Szabályzatra a GDPR, a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelő informatikai működését az adatkezelő tulajdonosa (AEGON N.V. székhelye: Aegonplein 50, 2591 TV, The Hague, Hollandia Cégjegyzékszám: 27076669), tulajdonában lévőEDC Company (Cégjegyzékszám: SC367146 Székhely: Aegon Lochside Crescent, Edinburgh Park, Edinburgh EH12 9SE, Egyesült Királyság) kiszervezett tevékenység keretében biztosítja, amelynek keretében az adatai átfutnak olyan számítógépeken is, amik az AEGON nemzetközi cégcsoport Európai Unión belüli országaiban helyezkednek el. Ezekben az országokban az Ön adatait nem kezelik, csupán az adatok technikai továbbítását végzik.

Budapest, 2018. május 25.

1Az adatkezelési szabályzat utolsó módosítása: 2019. február 1.