Jogok és feltételek

A www.babamama.aegon.hu Portál (a továbbiakban együtt: „Honlap”) tartalmának szerzői joga az AEGON Magyarország Zrt-t (továbbiakban AEGON) illeti meg, kivéve abban az esetben, ha a konkrét dokumentumban más forrás van feltüntetve, illetve a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés történik. Ebben az esetben annak megfelelően kell eljárni.

Linkek elhelyezése

Az AEGON üdvözli, ha egyéb oldalakon rámutató linket helyeznek el. Ilyen esetben nem kell engedély elég, ha az AEGON Online Team-et értesítik (A méltatlan környezetbe helyezett kapcsolódás ellen kifogást emelünk, és annak megszüntetését kezdeményezzük!)

Tartalom felhasználása

A Honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, hang, videó, animáció stb.) csak előzetes írásbeli engedéllyel használható fel. Nem kell engedély az idézéshez. Az idézésnek azonban meg kell felelnie a vonatkozó törvények* paragrafusainak. Idézés esetén – forrás megjelöléssel – kérünk rámutatni (link elhelyezése) a Honlap megfelelő oldalára. Cikkek másodközléséhez (szó szerinti közlés) engedély kell. A Honlapon elhelyezett egyetlen közlés sem tekinthető szerződési ajánlatnak vagy szerződési ajánlat elfogadásának. A Honlapon található, hírügynökségi forrásokon alapuló cikkek közlése tilos!

Képek felhasználása

A Honlapon található képeket szerzői jogok védik, azok felhasználása engedélyköteles. A Honlapon elhelyezett képeket előzetes engedély nélkül tilos lementeni és kereskedelmi célra felhasználni!

Egyéb

  • Tilos Honlap tartalmát akár nyílt, akár zárt adatbázisba lementeni!
  • Tilos Honlap tartalmát kereskedelmi célra felhasználni, vagy azt terjeszteni!
  • A Honlap tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a Honlap tartalmától eltérő célra!
    A Honlap nem helyez el semmilyen, az AEGON tevékenységéhez nem kapcsolódó hirdetést.
    A Honlap szerkesztői mindent megtesznek azért, hogy a Honlapon közölt információk pontosak, frissek és teljesek legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállalnak bármely, ezen információk használatából adódó kár bekövetkeztéért.
  • Az AEGON fenntartja magának a jogot szolgáltatásai előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, kiegészítésére, vagy megszüntetésére, továbbá nem vállal felelősséget a Honlapon történt elírásokért, sem pedig a Honlap tartalmának jogosulatlan, az AEGON-on kívülálló okból történő megváltoztatásáért, ill. az előzőekből adódó jogi következményekért sem.
  • Az AEGON megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a Honlap biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle szavatosságot vagy garanciát nem vállal a Honlap biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, illetve megszakítás nélküli működéséért.
  • Amennyiben további kérdései lennének, vagy közlési engedélyt szeretne kérni, itt megteheti: adatvedelem@aegon.hu

* Vonatkozó törvények

A másodközlésnek és az idézésnek meg kell felelnie a hatályos jogszabályoknak így különösen a sajtóról szóló tv., a Büntető törvénykönyv , a Polgári törvénykönyv a Szerzői jogról szóló törvény mindenkor hatályos rendelkezéseinek. Az AEGON engedélye nélkül az oldalak bármely alkotóeleme (együtt és külön-külön is) online vagy nyomtatott reprodukálása nyilvános közzététel céljából tilos! Copyright, AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Minden jog fenntartva!

Érdemes tudni!

Az e-mailben és nem a kódolt csatornákon érkező üzenetekhez illetéktelen személyek potenciálisan hozzáférhetnek, az üzenet tartalma módosulhat, illetve elveszhet.