Részvételi feltételek

Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. ”Aegon Baba-Mama Program” részvételi szabályzata (továbbiakban: „Szabályzat”).

A program elnevezése: „Aegon Baba-Mama Program” (továbbiakban „Program”).

A program szervezője: AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 1. cégjegyzék száma: 01-10-041365) – továbbiakban „Szervező”.

A Programhoz kapcsolódó egyéb feladatokat a Rewart Kft. (székhely: 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13., cégjegyzékszám: 01-09-892626, adószám: 14182925-2-41, a továbbiakban: "Lebonyolító"), a Webery Digital Agency Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1023 Budapest, Frankel Leó út 45. 6. em., cégjegyzékszám: 01 09 323454, adószám: 26311427-2-41), a d-code Szolgáltató Kft. (1036 Budapest, Lajos utca 118-120., cégjegyzékszám: 01-09-983458, adószám: 23903131-2-41) és a ReachMedia Kft. (székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 118-120., cégjegyzékszám: 01-09-565272, adószám: 12206715-2-41.), együttesen végzik.

1. Ki jogosult részt venni a Programban?

A Szervező által szervezett Programban kizárólag azon 18. életévét betöltött természetes személy vehet részt, aki nem esik jelen pontban meghatározott kivétel körébe és a Program honlapján www.babamama.aegon.hu (továbbiakban: „Honlap”) a Szabályzat 2. pontjában foglalt időtartam alatt valós adatok megadásával, valós e-mail címmel önként regisztrál (a továbbiakban: „Felhasználó” vagy „Felhasználók”).

A Programban nem vehetnek részt az alábbi személyek:

 • az AEGON Magyarország cégcsoport tagvállalatainak vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói (Ptk.8:1 § (1). bek 1. pont.);
 • a Lebonyolító és a Program lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói (Ptk 8:1 § (1). bek 1. pont.)

2. A Program időtartama

A Program 2018. január 02-től indul visszavonásig.

3. A Program célja

A Program célja, hogy a jelen Szabályzatban, illetve a Programra vonatkozó Adatvédelmi Szabályzatban rögzítettek szerint a Programban regisztrált Felhasználók előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló, kifejezett hozzájárulása alapján, önkéntesen megadott személyes adatai felhasználásával Adatkezelő profilalkotás céljából marketing adatbázist építsen és ennek keretében Adatkezelő személyre szabott és a Felhasználó érdeklődésének megfelelő célzott reklámokat, ajánlatokat küldjön a Programmal, illetve az Adatkezelő egyéb szolgáltatásaival kapcsolatban a Felhasználó által megadott e-mail címre, továbbá a személyes adatokat kedvezménykuponok biztosítása, nyereményjátékok lebonyolítása érdekében felhasználja a Program céljához kapcsolódóan.

A Felhasználók a személyes adataik kezelésére, az adatbiztonságra, illetve a Felhasználókat az adataik kezelésével összefüggésben megillető jogosultságaira vonatkozó részletes szabályokat a Program Adatkezelési Szabályzatában találhatják ide kattintva >>.

A Programban résztvevő Felhasználók www.babamama.aegon.hu oldalon („Honlap”) a Regisztrációt követően:

 1. Jogosulttá válnak az oldalon feltüntetett, harmadik fél által biztosított kedvezményes vásárlásra jogosító kuponokra a jelen Szabályzatban foglaltak szerint.
 2. Az Adatkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően a Programba történő Regisztrációval egyben hozzájárulnak, hogy bizonyos időközönként a Szervező szolgáltatásaival, ajánlataival és/vagy a Programmal kapcsolatban személyre szabott hírleveleket kapnak, amelyben található cikkszerű tartalmak teljes terjedelmükben a Honlapon érhetők el.
 3. Azon regisztrált Felhasználók, akik a Program időtartama alatt élő Regisztrációval rendelkeznek nyereménysorsolásokon vesznek részt. A nyereményjátékok általános feltételeit jelen Szabályzat 8. pontja, míg a mindenkor nyereményjátékok részleteit és feltételeit a I. számú mellékletében található Nyereményjáték Szabályzat tartalmazza.

4. Mi a feltétele a Programban való részvételnek?

A Programban csak érvényes Regisztrációval, valamint a jelen Részvételi szabályzat, illetve az Adatkezelési Szabályzat elfogadásával lehet részt venni. A részvételhez a Felhasználónak regisztrálnia kell a Honlapon a "Regisztráció" menüpont alatt, amely során meg kell adnia a 8.3. pontban meghatározott személyes adatok közül a kötelezően megadandó adatokat, valamint lehetősége van megadnia az ott megjelölt további adatokat. A Regisztrációval a Felhasználó elfogadja a jelen Szabályzatban rögzített valamennyi feltételt, és hozzájárul személyes adatainak az Adatkezelési Szabályzatban megjelölt céllal és feltételekkel történő kezeléséhez.

Azon felhasználók, akik a Program megújítása előtt a www.babamama.aegon.hu oldalon élő regisztrációval rendelkeztek, a honlapon az új jogi dokumentumok (Részvételi Feltételek és Adatkezelési szabályzat) elfogadásával ismételt Regisztráció nélkül vehetnek részt a programban. Azon felhasználók hűségét, akik regisztrációjukat ily módon megújítják, a Szervező egy kedvezményes kuponnal díjazza, melyet a regisztráció aktiválását (új jogi dokumentumok elfogadását) követően elektronikus üzenetben küldd meg. A regisztrációk ilyen formájú megújítására a Felhasználóknak 2018. március 31-ig1 van lehetőségük, ezt követően a régi regisztrációk automatikusan törlődnek és csak a teljes regisztrációs folyamat végigjárásával válhat bármely látogató az oldal regisztrált Felhasználójává.

Amennyiben a Felhasználó által megadott adatok utóbb valótlannak bizonyulnak, úgy ennek minden következményét a Felhasználó, mint adatszolgáltató viseli. A Felhasználó téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A Szervező nem ajánlja a Programban való részvételt harmadik személy által regisztrált e-mail cím megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe a Felhasználó, a Regisztráció előtt kérje a jogosult írásbeli hozzájárulását. A Programmal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, az Adatkezelő, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

A Programban való részvétellel a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlap tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége az Internet kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező, az Adatkezelő és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

5. Milyen adatokat kérünk a Regisztráció során?

A Regisztráció során az alábbi adatokat kérjük kötelezően megadni:

 • regisztráló személy neve (vezetéknév, keresztnév)
 • születési dátuma
 • megye megjelölése
 • e-mail címe
 • (leendő) gyermek(ek) (várható) születési dátuma
 • a regisztráló személynek a megadott mező kipipálásával nyilatkoznia kell arról, hogy elmúlt 18 éves.

A Regisztráció során az alábbi adatok megadására van lehetőség (több biztosítás megléte esetén több biztosítási típus is megadható):

 • regisztráló személy titulusa
 • (leendő) gyermek(ek) neve
 • (leendő) gyermek(ek) neme
 • pontos lakcím (irányítószám, település, közterület neve és típusa, házszám, emelet/ajtó)
 • telefonszám, mobil telefonszám
 • regisztráló személy/regisztráló személy partnerének foglalkozása, beosztása
 • a regisztrálni kívánt személy vagy partnere rendelkezik-e biztosítással
 • ha van élő biztosítás, annak típusa(i)
 • a regisztrálni kívánt személy honnan hallott az Aegon Baba-Mama Programról

Amennyiben a Felhasználó hiányosan, vagy valótlan adatokkal tölti ki a Regisztrációt, úgy nem jogosult a Programban való részvételre.

6. Személyes adatok törlésével, regisztráció visszavonásával kapcsolatos szabályok

Amennyiben a Felhasználó a Programban történő Regisztráció ideje alatt azt kéri, hogy direkt marketing céljából Szervező a továbbiakban ne keresse meg, Szervező a Felhasználó Regisztrációját megszünteti és Felhasználói profilját, valamint az abban tárolt személyes adatait törli. Tekintettel arra, hogy a direkt marketing célú megkereséshez való hozzájárulás a Regisztráció és ezáltal a Program nyújtotta szolgáltatások és előnyök igénybe vételének feltétele, Felhasználó bármikor kérheti, hogy Regisztrációját és Felhasználói profilját, valamint az abban tárolt adatait Szervező haladéktalanul törölje, amely kérésének Szervező a kérelem beérkezését követően haladéktalanul eleget tesz. Szervező a jelen pontban foglalt feltételekről és eljárásról a törlési kérelem beérkezését követően válaszüzenetben haladéktalanul tájékoztatja a Felhasználót.

A Felhasználó kedvezménykuponok letöltésére és a Program által nyújtott újabb kedvezmények igénybevételére, valamint nyereményjátékokban történő részvételre a regisztrációja, vagy fiókja törlését követően nem jogosult.

Jelen pontban foglaltak irányadóak abban az esetben is, ha a Felhasználó Felhasználói profilját a Honlapon önmaga törli, vagy a kapott hírlevélen keresztül arról leiratkozik, és ezzel egyben automatikusan a profilját is törli.

7. Hogyan tudom igénybe venni a kedvezményre jogosító kupont?

 • A kedvezményre (kedvezménykuponra) való jogosultság feltétele az oldalon való regisztráció.
 • A Felhasználó szabadon választhat a különböző feltüntetett kedvezmények közül.
 • A kedvezménykuponok a Honlapon feltüntetett partnernél, a Partner által a kedvezménykuponon meghatározott feltételekkel, az ott megadott mértékben nyújtanak kedvezményt.
 • Egy kedvezménykupon csak egyszer, egy vásárlás alkalmával használható fel. A kedvezménykupon felhasználására vonatkozó kedvezményes vásárlási feltételek a kedvezménykuponon találhatók meg.
 • A kedvezményre jogosító kedvezménykuponok felhasználási ideje kupononként és időszakonként eltérő lehet, minden kuponon feltüntetésre kerül a pontos beváltási határidő. A kedvezménykuponok beváltási határidejének lejárta után azokkal kapcsolatban reklamációt a Szervező és Lebonyolító nem fogad el.
 • A promóciós ajánlat nem vonható össze semmilyen más kedvezménnyel, akcióval, kivéve, ha erről a kedvezményt biztosító Partner máshogy nem rendelkezik.
 • A kedvezménykupon nem értékesíthető, készpénzre nem váltható, és más ajánlattal nem vonható össze.
 • Az ajánlatok minden esetben a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek. A Szervező és a Lebonyolító fenntartja a jogot a kedvezmények korlátozására, megváltoztatására, illetve cseréjére a Program időtartama alatt.
 • Egy Felhasználó Partnerenként 3 (azaz három) darab kedvezménykuponra lehet jogosult.
 • A kedvezménykupon kiválasztásának, letöltésének és nyomtatásának végső határideje: a mindenkori kedvezménykuponon feltüntetésre kerülő beváltási határidő utolsó napjának 23:59:59 perce. Az a Felhasználó, aki a megadott határidőig nem nyomtatja ki kedvezménykuponját a Szabályzatnak megfelelően, elveszti jogosultságát a kedvezményre vonatkozóan.
 • Szervező és Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy elutasítson minden illetéktelen (a kedvezményre nem jogosult) személy által beküldött igényt. Kedvezményre csak a Szabályzat rendelkezései szerint regisztráló személyek válhatnak jogosulttá.
 • Szervező és Lebonyolító nem felelősek a kedvezménykuponok helytelen felhasználásáért, a minőséggel és elérhetőséggel kapcsolatos elégedetlenségekért.
 • A kedvezmény igénybevételével kapcsolatos kérdések esetén a Lebonyolító ügyfélszolgálata ad felvilágosítást a Program teljes időtartama alatt az info@babamama-program.hu e-mail címen.
 • A Szervező, valamint a Lebonyolító nem felelősek a kedvezmény kuponok felhasználásáért, és ebben a körben különösen nem felelősek a Szolgáltatóknál igénybe vett szolgáltatások feltételeiért, ideértve az esetleges mennyiségi és minőségi kifogásokat is, továbbá a szolgáltatások igénybevétele kapcsán kialakuló esetleges betegségekért vagy balesetekért.
 • A Szervező, valamint a Lebonyolítók nem vállalnak felelősséget a Szolgáltatók személyzetéért és vezetőségéért, valamint az általuk kibocsátott információkért. Az ilyen témakörben hozzá érkező panaszokat válaszadásra és intézkedésre továbbítja az érintett Szolgáltatónak. Nem vállalnak továbbá felelősséget a személyes veszteségekért, beleértve, de nem kizárólagosan, az anyagi veszteséget, amely saját, vagy a valamely más látogató, avagy a Szolgáltató hibájából következett be.

8. Nyereményjátékok

8.1. Mi a Nyereményjátékok célja?

A Szervező a Nyereményjátékokkal két célt kíván támogatni:

 • népszerűsíteni a Programot
 • növelni a Program regisztrált felhasználóinak számát.

8.2. Milyen időközönként és időtartamra szervez a Szervező Nyereményjátékot?

A Szervező a Program időtartama alatt különböző Nyereményjátékokat szervez, melyek időpontját és időtartamát az I. számú mellékletben; a Nyereményjáték Szabályzatban rögzíti. Szervező jogosult az egyes Nyereményjátékokat a Program során bármikor megszervezni, előre nem meghatározott módon és időben. Az így szervezett Nyereményjátékokról tájékoztatást a jelen Nyereményjáték Szabályzat mellékletében, elektronikus levélben, illetve a Program hivatalos honlapján, a Nyeremények menüpontban nyújt.

8.3. Milyen adatokat kezelünk a Nyereményjáték során?

A Szervező és a Lebonyolító nem kér új adatokat a Nyereményjátékokhoz, azokat az adatokat használja, amelyek kezeléséhez a résztvevő a Program keretében hozzájárulását adta. A Nyereményjátékok keretében nem készül új adatbázis, a Programban meghirdetett adatkezelési célok és adatkezelési szabályok irányadóak a Nyereményjátékok keretében történő adatkezelésre/adatfeldolgozásra, amely szabályok a Program Adatkezelési Szabályzatában érhetők el.

8.4. Hogyan történik a sorsolás?

A jelen Részvételi feltételek I. számú mellékletét képező Nyereményjáték szabályzatban meghatározott feltételeknek megfelelő Felhasználók között a Lebonyolító minden egyes Nyereményjáték esetében meghatározott számú nyertest és nyertesenként három tartaléknyertest sorsol ki.

A sorsoláson kizárólag az adott sorsolási időpontban élő regisztrációval rendelkező Felhasználók vesznek részt.

Az elektronikus úton történő sorsolás során 3 fős sorsolási bizottság előtt a regisztráció során létrejött adatbázisból, Lebonyolító a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes program segítségével kisorsolja a feltételeknek megfelelő Nyertest és a Tartaléknyerteseket. Tartaléknyertesnek a Lebonyolító által, az adott Nyereményjátékra vonatkozóan tartott sorsolásakor számítógépes program segítségével sorsolt 3 Felhasználó minősül, amennyiben megfelel a Szabályzatban és/vagy Nyereményjáték szabályzatban foglalt feltételeknek, és akik a sorsolás sorrendjében követik egymást.

A Szervező a nyeremények átadásáig zárhatja ki a Nyereményjátékból azt a Felhasználót, aki nem felel meg a jelen Szabályzatban és/vagy Nyereményjáték szabályzatban rögzített feltételeknek. Szervező szintén kizárhatja a Nyereményjátékból azt a nyertes Felhasználót, aki a Nyereményjáték szabályzat 8.6. pontjában foglaltak értelmében „nem elérhető” vagy bármilyen okból nem adható át részére a nyereménye.

Amennyiben adott Nyertes nem felel meg a jelen Szabályzatban vagy a Nyereményjáték szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek, a nyereményre nem jogosult, úgy helyette az első Tartaléknyertes, majd amennyiben a Tartaléknyertes nem felel meg a jelen Szabályzatban, valamint a Nyereményjáték szabályzatban meghatározott szabályoknak, a következő Tartaléknyertes kerül kiértesítésre. Szervező minden nyeremény esetében összesen három (3) tartaléknyertest hirdet.

8.5. A sorsolás helyszíne

A Rewart Kft. irodája – Budapest, 1016. Hegyalja út 7-13. A sorsolások nem nyilvánosak.

A Szervező fenntartja a mindenkori sorsolás előre meghirdetett időpontjának megváltoztatási jogát. Az időpontváltozást a Szervező a www.babamama.aegon.hu honlapján és a Részvételi feltételek I. sz. mellékletében a Nyereményjáték szabályzatban közzé teszi.

8.6. Hogyan értesítjük a nyertest és milyen módon kerül átadásra a nyeremény?

Lebonyolító a sorsolást követően a nyertes Felhasználót a Regisztráció során megadott e-mail címre küldött e-mail útján értesíti a sorsolást követően haladéktalanul, de legkésőbb 1 munkanapon belül, sikertelen értesítés esetén 2 munkanapon belül ismételten. A nyertes Felhasználó a második értesítést követő legkésőbb 10 (tíz) naptári napon belül köteles e-mail útján visszajelezni a megadott elérhetőségek valamelyikén. Amennyiben a nyertes Felhasználó ezt elmulasztja, úgy "nem elérhető"-nek minősül, és ebben az esetben – illetve akkor is, ha bármilyen okból nem adható át részére a nyereménye - kizárásra kerül a Játékból, továbbá a tartaléknyertes minősül nyertes Felhasználónak.

A nyeremények - online beváltható utalvány esetében e-mail üzenetben a Regisztráció során megadott e-mail címre -, egyéb esetben postai úton ajánlott küldeményként, vagy az Aegon Magyarország Zrt. megbízott partnerei által kerülnek kiküldésre vagy kiszállításra a nyertessel egyeztetett lakcímére 30 naptári belül. Lebonyolító a nyeremények kézbesítését kétszer kíséreli meg. Amennyiben a nyereményre jogosult Felhasználó nem kapja meg a nyereményét ezen időtartamon belül, ezt a Program promóciós ügyfélszolgálati elérhetőségein jeleznie szükséges, a nyertes Felhasználó érvényes visszaigazolását követő 35. naptári napig. Szervező és Lebonyolító ezen időtartamon túl a nyertes Felhasználó nyereményével kapcsolatban reklamációt nem fogad el. A nyeremények kézbesítése során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak. A nyertes Felhasználó köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átvételére sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Felhasználó nem tesz eleget, és így a nyeremények átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremények átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

A nyeremény kézbesítésével járó költségek a Szervezőt terhelik.

Nyereményjáték szervezése esetén a Szervező a nyertes Felhasználó nevét a Felhasználó hozzájárulása alapján a Nyereményjáték szabályzat szerint a sorsolást követő 10 munkanapon belül nyilvánosságra hozhatja a Honlapon. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Felhasználók neve és a megye megnevezése jelenik meg.

A Felhasználó a Programban való részvétele során adott, külön erre a célra megadott előzetes hozzájárulása alapján a Szervező a nyereményeket nyilvános program keretében is átadhatja, továbbá publikálhatja vagy ismertetheti a nyertes Felhasználó nevét, a megyét, ahol lakik és adott esetben fotóját, illetve a vele a nyereménnyel kapcsolatban készített média interjú tartalmát a Honlapon, az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. hivatalos magyar nyelvű Facebook oldalán, és a Baba-Mama Program keretében kiküldött elektronikus hírlevelekben. Ennek megfelelően a nyertes Felhasználóknak lehetőségük van a Programban való részvételük során hozzájárulni ahhoz, hogy nevüket és fényképüket az Adatkezelő nyilvánosságra hozza, valamint ahhoz, hogy a róluk készült hang-, illetve videofelvételt és fényképeket az Adatkezelő díjmentesen, időbeli, térbeli, mód és mértékbeli korlátozás nélkül felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett. Felkérés esetén vállalják továbbá, hogy rendelkezésre állnak média interjú céljából.

Amennyiben Felhasználó egy adott nyereményjátékban nem kíván részt venni, azt a nyereményjáték meghirdetését követően jelezheti az ügyfélszolgálati elérhetőségek bármelyikén; az info@babamama-program.hu e-mail címen, vagy a 0640-400-000 telefonszámon (H-P: 8:00-16:00; CS:8:00-20:00).

9. Member get Member - meghívás a Programba

Azon Felhasználók (a továbbiakban, jelen pont vonatkozásában: Meghívó), akik önkéntesen, szabad akaratukból úgy döntenek, hogy a Programot ajánlják valamely ismerősüknek, arra lehetőségük van a Meghívás funkciógomb használatával az oldalon. Amennyiben a Meghívó meg szeretné hívni valamely ismerősét (a továbbiakban, jelen pont vonatkozásában: Meghívott) a Programba, a Meghívás gombra kattintva elérhetővé válik számára egy a Meghívóhoz kapcsolt egyedi link (meghívó link) -, melyet egy a saját levelezőrendszeréből megnyitott elektronikus üzenetbe másolva tud elküldeni a Meghívottnak.

A Meghívók kizárólagosan felelnek és szavatolnak azért, hogy előzetesen tájékoztatták a Meghívottakat a meghívó érkezéséről és ők kifejezetten hozzájárultak a Programba szóló meghívó fogadásához. Szervező és Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal a meghívást tartalmazó e-mail kiküldésének jogszerűségéért, tekintettel arra, hogy a meghívó e-mailt a Meghívó önkéntesen, szabad akaratából, saját levelezőrendszeréből, küldi ki a Meghívott részére és a Meghívottal kapcsolatban semmilyen személyes adatot nem kezel a Meghívott regisztrációjának idejéig. A Program keretében a Meghívó és a meghívás hatására, a meghívóban szereplő meghívó linkre kattintva a Programban regisztráló Meghívott egyaránt jogosulttá válik egy, a Programban résztvevő többi Felhasználó számára el nem érhető kedvezménykuponra, melyet a regisztráció során megadott elektronikus üzenetben kapnak meg. A kedvezménykupon a Honlapon feltüntetett határidőig történő meghívás és a Meghívóhoz kapcsolt meghívói linken keresztüli, a Honlapon feltüntetett határidőig történő regisztráció esetén kerül a fent említett módon kiküldésre. A kedvezménykupon korlátozott ideig használható fel. A felhasználásával kapcsolatos részletes tájékoztatást a Szervező által kiküldött elektronikus levél tartalmazza.

10. Egyéb rendelkezések

Szervező nem vállal felelősséget azért, ha egy Felhasználónak a nyereményét azért nem lehet átadni, mert a Regisztrációnál megadott személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek.

A Felhasználó téves, hiányos, vagy hibás adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt, illetve a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

A nyeremények pénzre át nem válthatóak, illetve másra át nem ruházhatóak. A nyerteseket a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség.

A nyeremény kapcsán keletkező adókötelezettségeket a Szervező a hatályos adótörvények alapján megállapítja, és befizeti az illetékes adóhatóság részére. A nyeremény igénylésével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. telefonhívás) a nyertest terhelik.

A Szervező, illetve annak bármely leányvállalata tulajdonosai, vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyeremények hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes Felhasználó ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti.

A Szervező nem oszt szét a Nyereményjáték szabályzatban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt és legfeljebb annyi nyereményt oszt ki, amennyi a Nyereményjáték szabályzatban szerepel.

Szervező, illetve Lebonyolító kizárják a felelősségüket a Honlap meghibásodásáért minden olyan esetben, mikor az önhibájukon kívül történik és amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék. Tehát amennyiben a Honlap, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Felhasználók téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervezők, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Felhasználóval kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérhessen a Felhasználótól, illetve felfüggessze vagy kizárja a Felhasználót és a nyereményének az átadását. A Játékból – a Szervezők megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Felhasználók, akik a Játék szellemével ellentétesen azzal a céllal vesznek részt a játékban, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Felhasználóknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Felhasználót. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Felhasználók kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőknek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

11. Záró rendelkezések

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Szabályzat feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Program megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Program egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

A Szabályzatra a magyar jogszabályok irányadók; bármilyen esetlegesen felmerülő vita eldöntésére a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróságok jogosultak.

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.

Módosítva: 2018. február 28.


I. számú melléklet - Nyereményjáték szabályzat

A Baba-Mama Program során a Szervező nyereményjátékokat (a továbbiakban: „Nyereményjáték”) szervez a jelen Nyereményjáték Szabályzatban rögzített feltételek szerint.

1. 2018. január 02-án meghirdetésre került Nyereményjáték

Nyereményjáték megnevezése: Pihenj családoddal gyerekbarát környezetben!

Nyereményjáték időtartama: A nyereményjáték eredeti időtartama: 2018.01.02. – 2018.02.28. 23:59:59. Szervező a nyereményjátékot folytatólagosan meghosszabbítja 2018.03.31. 23:59:59-ig.1

Kisorsolásra kerülő nyertesek száma: 1 (egy)

Sorsolás időpontja: 2018. április 5., csütörtök, 14:001

Nyereményjátékban részvevő személyek: Azon Felhasználók, akik már a nyereményjáték meghirdetése előtt élő regisztrációval rendelkeznek a Programban, vagy a nyereményjáték hatására, 2018. március 31-ig regisztrálnak a Programba és a sorsolás időpontjában élő regisztrációval rendelkeznek.1

Nyeremény: 1 (azaz egy) darab 2 éjszakás, 2 felnőtt és 2 gyermek (8 év alatti) részére szóló, félpanziós, korlátlan wellness részleg, sport- és szabadidős szolgáltatásaink használatát tartalmazó, ünnepek és iskolai szünetek kivételével 2018.06.15-ig érvényes ajándékutalvány a baba- és gyermekbarát, Balaton-parti Hotel Marina-Port****-ba.

Valamint 1 (azaz egy) darab könyvcsomag a Móra Könyvkiadó jóvoltából, amely a következő négy kiadványt tartalmazza:

 • Rugóláb sorozat: Cica szökken
 • Peter Ballnik: Apák kézikönyve
 • Csinnadratta! Versek a cirkuszról
 • Jannie Ho: Jó pofák a vadonban

2. 2018. április 01-jén meghirdetésre került Nyereményjáték

Nyereményjáték megnevezése: Szánj magadra egy pár percet, és kényeztesd magad természetes kozmetikumokkal!

Nyereményjáték időtartama: 2018.04.01. – 2018.05.31. 23:59:59.

Kisorsolásra kerülő nyertesek száma: 1 (egy)

Sorsolás időpontja: 2018. június 6., szerda, 14:00

Nyereményjátékban részvevő személyek: Azon Felhasználók, akik már a nyereményjáték meghirdetése előtt élő regisztrációval rendelkeznek a Programban, vagy a nyereményjáték hatására, 2018. május 31-ig regisztrálnak a Programba és a sorsolás időpontjában élő regisztrációval rendelkeznek.

Nyeremény: The Body Shop nyereménycsomag, amely a következőket tartalmazza:

 • Mandulatej & Méz testvaj 200 ml
 • Mandulatej & Méz fürdőtej 400 ml
 • Mandulatej & Méz tusfürdő 250 ml
 • Spa of the World Francia szőlőmagos testradír 350 ml
 • Sheás testpermet 100 ml
 • Drops of Youth nappali arckrém 50 ml
 • Mandulás kézkrém 30 ml
 • Fuji Green Tea sampon 250 ml
 • Fuji Green Tea balzsam 250 ml
 • Drops of Youth szemkörnyékápoló maszk 20 ml
 • Pink Grapefruit kézfertőtlenítő 60 ml
 • Lip Juicer ajakápoló - kókusz, répa, passionfruit 4 g2

3. 2018. április 27-én meghirdetésre került Nyereményjáték

Nyereményjáték megnevezése: Megünnepeljük az édesanyákat!

Nyereményjáték időtartama: 2018.04.26. – 2018.05.6. 23:59:59 óra

Kisorsolásra kerülő nyertesek száma: 2 (kettő)

Sorsolás időpontja: 2018. május 7., hétfő 14 óra

Nyereményjátékban részvevő személyek: Azon Felhasználók, akik már a nyereményjáték meghirdetése előtt élő regisztrációval rendelkeznek a Programban, vagy a nyereményjáték hatására, 2018. május 6-ig regisztrálnak a Programba és a sorsolás időpontjában élő regisztrációval rendelkeznek.

Nyeremény: Az AVOCADA jóvoltából két ékszerválogatás kerül kisorsolásra, amelyek a következőket tartalmazzák:

„Mindennapi ragyogás” ékszerválogatás:

ASTRID nyaklánc: Arany színű layered nyaklánc többféle díszítéssel

MAYA karkötő: Arany színű karperec márvány mintás kővel díszítve

MAGGY gyűrű: Arany színű, kővel díszített gyűrű

„Alkalmi ragyogás” ékszerválogatás:

HANNA nyaklánc: Gyöngyökkel dí­szí­tett szí­nű statement nyaklánc.

ESTELLE karkötő: Gyöngyökkel díszített bronzos karkötő

NATHALIA: Fehér gyöngyökkel díszített arany gyűrűszett3

4. 2018. május 22-én meghirdetésre került Nyereményjáték

Nyereményjáték megnevezése: Ajándékozz élményt gyermekednek!

Nyereményjáték időtartama: 2018.05.22. – 2018.05.27. 23:59:59 óra

Kisorsolásra kerülő nyertesek száma: 1 (egy)

Sorsolás időpontja: 2018. május 28., hétfő 14 óra

Nyereményjátékban részvevő személyek: Azon Felhasználók, akik már a nyereményjáték meghirdetése előtt élő regisztrációval rendelkeznek a Programban, vagy a nyereményjáték hatására, 2018. május 27-ig regisztrálnak a Programba és a sorsolás időpontjában élő regisztrációval rendelkeznek.

Nyeremény:

Egy fél éves BOOKR Kids Mesekártya előfizetés4


5. 2018. június 1-jén meghirdetésre került Nyereményjáték

Nyereményjáték megnevezése: Varázsolj álomszép babaszobát gyermekednek!

Nyereményjáték időtartama: 2018.06.01. – 2018.07.31. 23:59:59 óra

Kisorsolásra kerülő nyertesek száma: 1 (egy)

Sorsolás időpontja: 2018. augusztus 1., szerda 14 óra

Nyereményjátékban részvevő személyek: Azon Felhasználók, akik már a nyereményjáték meghirdetése előtt élő regisztrációval rendelkeznek a Programban, vagy a nyereményjáték hatására, 2018. július 31-ig regisztrálnak a Programba és a sorsolás időpontjában élő regisztrációval rendelkeznek.

Nyeremény:

A kisorsolásra kerülő nyeremény egy darab babyberry nyereménycsomag, amely a következőket tartalmazza:

 • egy darab kötött puff
 • egy darab gömblámpa füzér
 • egy darab light box (világító betűtábla)
 • egy darab organikus kötött takaró
 • három csomag babyberry falmatrica*

(*Mindegyik kiegészítő tetszőleges színben választható.)5

6. 2018. augusztus 1-jén meghirdetésre került Nyereményjáték

Nyereményjáték megnevezése: Legyen gyönyörű frizurád!

Nyereményjáték időtartama: 2018.08.01. – 2018.09.30. 23:59:59 óra

Kisorsolásra kerülő nyertesek száma: 1 (egy)

Sorsolás időpontja: 2018. október 3., szerda 14 óra

Nyereményjátékban részvevő személyek: Azon Felhasználók, akik már a nyereményjáték meghirdetése előtt élő regisztrációval rendelkeznek a Programban, vagy a nyereményjáték hatására, 2018. szeptember 30-ig regisztrálnak a Programba és a sorsolás időpontjában élő regisztrációval rendelkeznek.

Nyeremény:

A kisorsolásra kerülő nyeremény egy darab Philips nyereménycsomag, amely a következőket tartalmazza:

 • egy darab Philips BHD186/00 hajszárító
 • egy darab Philips BHS674/00 hajegyenesítő
 • egy darab Philips BHB871/00 hajgöndörítő6

7. 2018. október 1-jén meghirdetésre került Nyereményjáték

Nyereményjáték megnevezése: Nyerd meg az Yves Rocher fantasztikus kozmetikumait!

Nyereményjáték időtartama: 2018.10.01. – 2018.12.31. 23:59:59 óra

Kisorsolásra kerülő nyertesek száma: 1 (egy)

Sorsolás időpontja: 2019. január 2., szerda 14 óra

Nyereményjátékban részvevő személyek: Azon Felhasználók, akik már a nyereményjáték meghirdetése előtt élő regisztrációval rendelkeznek a Programban, vagy a nyereményjáték hatására, 2018. december 31-ig regisztrálnak a Programba és a sorsolás időpontjában élő regisztrációval rendelkeznek.

Nyeremény:

A kisorsolásra kerülő nyeremény egy darab Yves Rocher nyereménycsomag, amely a következőket tartalmazza:

 • Plaisirs Nature hab-és tusfürdő (400 ml)
 • Növényi Testápolás Mélyhidratáló testápoló (200 ml)
 • Növényi Kézápolás 2 az 1-ben kéz-és körömápoló krém (75 ml)
 • Plaisirs Nature Eau de Toilette (20 ml)
 • Növényi Testápolás Tápláló tusfürdő krém (200 ml)
 • Plaisirs Nature Ajakbalzsam (4,8g)
 • Mon Evidence női Eau de parfum (50 ml)
 • Nature Homme EDT (75 ml)
 • Borotva zselé (150 ml)
 • Borotválkozás utáni balzsam (100 ml)
 • Ragyogást adó sampon (300 ml)7

8. 2018. december 1-jén meghirdetésre került Nyereményjáték

Nyereményjáték megnevezése: Nyerj családi belépőjegyet a Fővárosi Állat- és Növénykertbe!

Nyereményjáték időtartama: 2018.12.01. – 2019.01.13. 23:59:59 óra

Kisorsolásra kerülő nyertesek száma: 15 (tizenöt)

Sorsolás időpontja: 2019. január 14., hétfő 14 óra

Nyereményjátékban részvevő személyek: Azon Felhasználók, akik már a nyereményjáték meghirdetése előtt élő regisztrációval rendelkeznek a Programban, vagy a nyereményjáték hatására, 2019. január 13-ig regisztrálnak a Programba és a sorsolás időpontjában élő regisztrációval rendelkeznek.

Nyeremény:

A kisorsolásra kerülő nyeremény tizenöt darab családi belépőjegy a Fővárosi Állat- és Növénykertbe.

A belépőjegy 2 felnőtt és 2 gyermek ingyenes belépésére jogosít.

A belépőjegyek 2019. március 31-ig felhasználhatóak.8


1A Részvételi feltételek 2018.03.19-én módosított szövege.

2A Részvételi feltételek 2018.04.01-jén módosított szövege.

3A Részvételi feltételek 2018.04.27-én módosított szövege.

4A Részvételi feltételek 2018.05.22-én módosított szövege.

5A Részvételi feltételek 2018.06.01-jén módosított szövege.

6A Részvételi feltételek 2018.08.01-jén módosított szövege.

7A Részvételi feltételek 2018.10.01-jén módosított szövege.

8A Részvételi feltételek 2018.12.01-jén módosított szövege.